Lid worden

Hits: 13350

Lidmaatschap

Binnen onze vereniging kennen we leden, jeugdleden en donateurs. Op het moment bestaat onze vereniging uit ongeveer 105 leden en 20 donateurs.

Het lidmaatschap van de vereniging omvat onder andere:

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Donateurs kunnen geen gebruik maken van de opleidings- en trainingsfaciliteiten, maar zijn welkom bij alle andere activiteiten.

Inschrijfgeld en contributie

Leden van de vereniging betalen eenmalig inschrijfgeld en ieder kwartaal contributie. Onze leden zijn statutair ook lid van de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB). Hiervoor betalen zij een jaarlijkse contributie. Leden onder de 18 jaar betalen een jeugdtarief.

 

Termijnen

Het lidmaatschap wordt voor ten minste één jaar aangegaan. Het kan worden beëindigd aan het einde van het jaar, met een wettelijke opzegtermijn van één maand. Contributiegelden worden in principe per automatische incasso geïnd, waarvoor bij inschrijving een machtiging wordt afgegeven.

Contributie

Aanvullende bijdrage opleidingen:

Gezinsregeling

Meerdere leden uit één gezin - op hetzelfde postadres - ontvangen vanaf het tweede lid per kwartaal € 4,50 korting op het contributiebedrag.

NOB Lidmaatschap en contributie

De bondscontributie NOB wordt in het eerste kwartaal van elk jaar geïnd via automatische incasso. Bij opzegging in de loop van het contributiejaar wordt geen restitutie verleend.

Het lidmaatschap van de NOB moet vóór 1 november worden opgezegd om te voorkomen dat ook het volgend jaar contributie verschuldigd is.

Donateurs kunnen ook lid zijn van de NOB.