Duikorganisaties

Onderwater natuurpark Zegersloot

Inleiding 

Naar voorbeeld van de marine natuurgebieden in Zeeland, de Grevelingen en Oosterschelde, willen wij in Alphen aan den Rijn het eerste zoetwater natuurgebied in het Groene Hart ontwikkelen. Het is de ambitie om dit natuurgebied aan de noord-oost kant van onze huisplas “de Zegerplas” te realiseren. De Zegerplas in Alphen aan den Rijn is bij uitstek meer en meer geschikt voor het vormen van een onderwater natuurgebied, zoals een recent onderzoek van Universiteit Wageningen aantoont. De plas wordt gekenmerkt door een centrale ligging in het Groene Hart, een steeds beter wordende waterkwaliteit, een gevarieerd onderwater landschap en een aantrekkelijke biodiversiteit.

Om de plas te kunnen ontwikkelen is er een aantal deelprojecten opgezet. Als eerste wordt begonnen met Baseline Zegerplas. In dit project worden observaties gedaan gericht op het in kaart brengen van de waterkwaliteit en biodiversiteit. Ten tweede is er een project ter stimulering van de biodiversiteit, hierbij worden interventies gedaan (bijvoorbeeld het afzinken van een schip) om de biodiversiteit te stimuleren. Tenslotte wordt er voorlichting aan het bredere publiek opgezet. Dit gebeurt nu al o.a. door op scholen wat te vertellen over de plas, maar er zullen ook informatieborden worden geplaatst wat er zoal in de plas te vinden is. Hieronder kunt u meer lezen over wat de projecten inhouden. 

Natuurlijk kunnen al deze projecten niet zonder steun worden uitgevoerd. Wij hebben steun gekregen van: Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland, de gemeente Alphen aan den Rijn, het Prins Bernard Cultuurfonds, het Rabo Rijnstreek Fonds, Groen en Doen, Groene Motor, Ravon, de NOB, Baseline, stichting Annemoon en natuurlijk vele vrijwilligers.