• Fotograaf Annette
  • Fotograaf Edwin
  • Fotograaf Cora
  • Fotograaf Ruud
  • Fotograaf Edwin
  • Fotograaf Edwin
  • Fotograaf Edwin
  • Fotograaf Edwin
  • Fotograaf Cora

Contact

Telefoonnummer

Ons vaste telefoonnummer is: 087-7842361. U wordt dan altijd doorverbonden met de dienstdoende coördinator.

Postadres

Postbus 249

2400 AE  Alphen aan den Rijn


Adres Zwembad

"De Hoorn"

Van Foreestlaan 4

2402 HC Alphen aan den Rijn.

 

Gedragsregels seksuele intimidatie

Toetssteen voor het gedrag van instructeurs, divemasters en leden

De Alphense Duivereniging Atlantis neemt seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door de NOB onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie cursisten en instructeurs en tussen leden te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van instructeurs, divemasters en leden in concrete situaties. Hierbij vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door NOC*NSF, NOB en de Alphense Duikvereniging Atlantis.

Formaliteiten

Inschrijving KvK

De Alphense Duikvereniging Atlantis is ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 40445111.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De Statuten zijn officieel gedeponeerd bij een notaris. Zowel de Statuten als het Huishoudelijk Reglement zijn via de onderstaande links in te zien.

Opzeggingen lidmaatschap

Statutair is opzegging alleen mogelijk aan het einde van het kalenderjaar.

We hopen het natuurlijk niet, maar mocht je als lid willen opzeggen, doe dat dan ruim vóór 1 december van een kalenderjaar bij de secretaris. We kunnen je dan ook op tijd afmelden bij de NOB en voorkomen hiermee dat je alsnog de NOB-contributie voor het volgende jaar moet betalen.

Onderwaterfoto's verenigingsleden/NOB